Meny
Dåpspåmelding
Konfirmasjonspåmelding
Velg din menighet
Gransherad
Heddal
Lisleherad
Notodden
Kalender
27 September
11:00 Familiegudsteneste i Heddal Låvekyrkje
04 Oktober
11:00 Gudstjeneste i Notodden Kirke
11 Oktober
11:00 Gudsteneste, Heddal Låvekyrkje
11:00 Gudsteneste i Gransherad Kyrkje
11:00 Gudstjeneste i Notodden Kirke
18 Oktober
11:00 Gudstjeneste i Lisleherad Kirke
11:00 Gudstjeneste i Notodden Kirke

 

Nye retningslinjer for gravferder

I dei fleste kommunane våre er gravferdene no det einaste som vert gjennomført av arrangement. Dette gjer at vi som gravferdsforvaltning har eit særleg ansvar for at arbeidet med desse vert gjort på ein forsvarleg måte. Vi får ein del spørsmål om kva som no er gjeldande og vi har fått eit maks tal frå sentralt hald med  50 til stades. Med 50 til stades i Heddal eller Notodden kapell vert  det ikkje langt mellom kvar person.

Vi har i dag etter  avtale med kommuneoverlegen gjort fylgjande gjeldande for gravferder i Notodden kommune: - Ein sit med to meters avstand
- Nå det gjelder  familiemedlemmar som bur i same hus og som er nær kvarandre fysisk kan desse sitje tettare  
  på dei første benkane
- På dei andre benkane sit ein to på kvar benk – om ein ikkje er i familie eller bur i same hus -  sit ein på kvar
  sin ende i benken
- Dette gjelder annakvar benk, for å halde 2 meters avstand
- I Notodden kapell vil dette bety maks ca. 25 stk om familiane sit tett på dei to første benkane
- Det skal ikkje delast ut songark ved døra. Desse kan heller leggjast ut i benkane der ein vil at folk skal setje
  seg.
- Om det vert situasjon der ein bør ha fleire enn dette til stades, men ikkje fleire enn 50 personar må vi bruke 
  Notodden kirke eller Låvekyrkja i Heddal

Det er altså svært viktig at talet på dei som er til stades er så lite som mogeleg. Kantorane/organistane sit beskytta, så musikk får dei som ynskjer. Gravferdsforvaltninga vil vidare  ta kontakt med den enkelte seremonimeister eller prest og ha ein  gjennomgang på kven det er heilt naudsynt at er til stades i seremonien for at denne skal kunna gjennomførast.

 

Det er i denne situasjonen viktig å formidle at det er fullt mogeleg å velje kremasjon no, for så å ha ein fullverdig seremoni når restriksjonane er over.

 

Ta kontakt om noko er uklart.

  
Av: Ingrid Elisabeth Sandodden   Publisert: 20.03.2020
 
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Kontaktinfo

Felles postadresse:
O. H. Holtasgt. 21, 3678 Notodden
(adressene under er besøksadresser)
Kontorene våre er stengt for besøkende
i denne koronatiden, men vi er å treffe
på telefon og mail i åpningstidene

NOTODDEN KIRKELIG FELLESRÅD
O.H.Holtasgate 21, 3678 Notodden
(Øvre Tinfos - gml. adm.bygget)
Tlf.: 35 02 04 00 (tast 3)
Åpningstid: man-tors kl. 10:00-15:00
E-post til administrasjonen: 

NOTODDEN KIRKEKONTOR
Menighetshuset
Rådhusgt. 3, 3674 Notodden
Tlf. 35 02 04 00 (tast 1)
Direktenr: 479 72 505
Åpningstid: tirs-tors kl. 10:00-15:00
E-post:

HEDDAL KYRKJEKONTOR
Prestegardslåven
Heddalsvegen 412
3676 Notodden
Tlf. 35 02 04 00 (tast 2)
Direktenr: 479 72 512
Åpningstid: tirs. kl. 10:00-15:00
ellers etter avtale
E-post:
 
FOR TURISTER
HEDDAL STAVKYRKJE
Prestegårdslåven
Heddalsvegen 412
3676 Notodden
Tlf.:  +47 922 04 435
Kafe Olea: +47 479 73 145 
E-post: 
Web: www.heddalstavkyrkje.no

HEDDAL KAPELL
Heddalsvegen 407
3676 Notodden

NOTODDEN KAPELL
Henrik Wergelandsgate 13
3675 Notodden 
 

Størst av alt
Kirkesøk
Kirkens SOS

http://notodden.kirkene.net/img/09_06_2016_Annonser/Kirkens_SOS_2017.JPG

Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Notodden kirkelig fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no