Meny
Dåpspåmelding
Konfirmasjonspåmelding
Velg din menighet
Gransherad
Heddal
Lisleherad
Notodden
Kalender
27 September
11:00 Familiegudsteneste, Heddal Låvekyrkje
04 Oktober
11:00 Gudstjeneste i Notodden Kirke
11 Oktober
11:00 Gudsteneste, Heddal Låvekyrkje
11:00 Gudsteneste i Gransherad Kyrkje
11:00 Gudstjeneste i Notodden Kirke
18 Oktober
11:00 Gudstjeneste i Lisleherad Kirke
11:00 Gudstjeneste i Notodden Kirke

 

Nå åpner kirkene igjen

Frem til 15. juni gjelder følgende:
Gjenåpning av kirker og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere: 

Gudstjeneste

·         Maksimalt 50 personer (i tillegg til medvirkende) til stede (denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd)

·         Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)

·         Seremonirommets størrelse overstyrer pkt. a slik at pkt. b kan ivaretas

·         Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter.

·         Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

o    Syke personer skal ikke delta eller være til stede

o    Gode rutiner for håndhygiene og renhold

o    God avstand og minst mulig kontakt mellom personer

o    Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

I Heddal vil Heddal låvekyrkje foreløpig bli brukt istedet for stavkirken pga smittevernstiltak. Det er likevel mulig å få til enkelte dåpsseremonier i stavkirken. Det samme gjelder vigsler.

Dåp
Frem til 15. juni kan dåp gjennomføres med inntil 50 personer tilstede ved dåpshandlingen (i tillegg til medvirkende). Det forutsettes at de som er til stede ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, og at generelle bestemmelser om smittevern følges.

·         Dåpsfølget som står ved døpefonten sammen med presten, bør bestå av få personer.

·         Forutsatt grundig håndvask i forkant, kan dåpshandlingen gjennomføres på vanlig måte uten bruk av hansker: Å tegne korsets tegn på pannen, øse vann over barnets hode, tørke av barnets hode og håndspåleggelse.

·         Papirserviett brukes til å tørke dåpsbarnets hode. Tøyserviett kan benyttes dersom dåpsfølget håndterer denne. Andre løsninger som ivaretar smittevernhensynet kan vurderes.

·         Det anbefales at presten eventuelt lar en i dåpsfølget løfte barnet frem for menigheten i etterkant av dåpshandlingen, og at barnet holdes av samme person gjennom dåpshandlingen/gudstjenesten.

Vielse
Frem til 15. juni kan vielser gjennomføres med inntil 50 personer tilstede (i tillegg til medvirkende). Det forutsettes at de som er til stede ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, og at generelle bestemmelser om smittevern følges.

·         Kun brudepar og forlovere bør stå ved alteret sammen med presten.

·         Forutsatt god håndhygiene i forkant og etterkant, kan ekteskapsinngåelsen og forbønn med håndspåleggelse gjennomføres på vanlig måte.


Gravferd
Gravferd kan gjennomføres i seremonier med inntil 50 personer til stede (i tillegg til medvirkende). Det forutsettes at de som er til stede ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, og at generelle bestemmelser om smittevern følges.

Konfirmasjon
Kirkene i Lisleherad, Gransherad, Heddal og Notodden har fulgt anbefalingene fra Den norske kirke sentralt og utsatt vårens konfirmasjoner til høsten. Med forbehold om at vi er tilbake i ordinær drift til høsten er de nye datoene for konfirmasjonsgudstjenestene:

Heddal stavkyrkje 6. September kl 11 (utsettes fra 10.5 kl 11)
Heddal stavkyrkje 6. September kl 13 (utsettes fra 10.5 kl 13)
Notodden kirke 19. september kl. 10:30 (utsettes fra 23.5 kl. 10:30)
Notodden kirke 19. september kl. 13 (utsettes fra 23.5 kl. 13)
Gransherad kyrkje 26. september kl. 11 (utsettes fra 2.5 kl. 11)
Heddal stavkyrkje 26. september kl 11 (utsettes fra 21.5 kl 11)
Heddal stavkyrkje 26. September kl 13 (utsettes fra 21.5 kl 13)
Notodden kirke 27. september kl. 11 (utsettes fra 24.5 kl. 11)

Kirkekontorene
Kirkevergens kontor, Heddal kyrkjekontor, Notodden kirkekontor og gravferdsforvaltningens kontorer på gravplassene er inntil videre stengt for besøkende, men sentralbordet vil være betjent mandager til torsdager 10:00-15:00. Vi oppfordrer de som har spørsmål til å ringe eller sende en e-post.


  
Av: Ingrid Elisabeth Sandodden   Publisert: 08.05.2020
 
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Kontaktinfo

Felles postadresse:
O. H. Holtasgt. 21, 3678 Notodden
(adressene under er besøksadresser)
Kontorene våre er stengt for besøkende
i denne koronatiden, men vi er å treffe
på telefon og mail i åpningstidene

NOTODDEN KIRKELIG FELLESRÅD
O.H.Holtasgate 21, 3678 Notodden
(Øvre Tinfos - gml. adm.bygget)
Tlf.: 35 02 04 00 (tast 3)
Åpningstid: man-tors kl. 10:00-15:00
E-post til administrasjonen: 

NOTODDEN KIRKEKONTOR
Menighetshuset
Rådhusgt. 3, 3674 Notodden
Tlf. 35 02 04 00 (tast 1)
Direktenr: 479 72 505
Åpningstid: tirs-tors kl. 10:00-15:00
E-post:

HEDDAL KYRKJEKONTOR
Prestegardslåven
Heddalsvegen 412
3676 Notodden
Tlf. 35 02 04 00 (tast 2)
Direktenr: 479 72 512
Åpningstid: tirs. kl. 10:00-15:00
ellers etter avtale
E-post:
 
FOR TURISTER
HEDDAL STAVKYRKJE
Prestegårdslåven
Heddalsvegen 412
3676 Notodden
Tlf.:  +47 922 04 435
Kafe Olea: +47 479 73 145 
E-post: 
Web: www.heddalstavkyrkje.no

HEDDAL KAPELL
Heddalsvegen 407
3676 Notodden

NOTODDEN KAPELL
Henrik Wergelandsgate 13
3675 Notodden 
 

Størst av alt
Kirkesøk
Kirkens SOS

http://notodden.kirkene.net/img/09_06_2016_Annonser/Kirkens_SOS_2017.JPG

Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Notodden kirkelig fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no