Gudsteneste, Heddal Låvekyrkje

Tidspunkt 01.03.2020 11:00
LiturgiHøgmesse
DåpJa
NattverdJa
Dag i kirkeåret1.s. i faste
OfferformålKyrkjelydsarbeidet
PrekentekstMatt 4,1-11
LiturgTerje Nyvoll
OrganistJulian Edward Isaacs
KirketjenerIngrid Elisabeth Sandodden

Tilbake