Gudsteneste i Heddal Låvekyrkje

Tidspunkt 22.03.2020 11:00
LiturgiHøgmesse
DåpJa
NattverdNei
Dag i kirkeåretMaria bodsk.Dag
OfferformålKyrkjelydsarbeidet
PrekentekstLuk 1,26-38
LiturgTerje
OrganistJulian
KirketjenerIngrid

Kyrkjelydens årsmøte etter gudstjenesten

Tilbake