Gudsteneste, Heddal Låvekyrkje

Tidspunkt 29.03.2020 17:00
LiturgiHøgmesse
DåpJa
NattverdNei
Dag i kirkeåret4.s. i faste
OfferformålKirkens Nødhjelp
PrekentekstJoh 11,45-53
LiturgTerje Nyvoll
OrganistJulian Edward Isaacs
KirketjenerIngrid Elisabeth Sandodden

Tilbake