Den Norske Kirke
Notodden kirkelig fellesråd
Meny

Velg din menighet

KALENDER

søndag 18 april
Lisleherad kirke
Notodden kirke
tirsdag 20 april
søndag 25 april
Notodden kirke
Heddal Låvekyrkje
mandag 26 april
tirsdag 27 april
torsdag 29 april
lørdag 1 mai
Heddal Låvekyrkje
søndag 2 mai
Gransherad kyrkje
Heddal Låvekyrkje
Notodden kirke
tirsdag 4 mai
torsdag 6 mai
søndag 9 mai
Notodden kirke
Heddal Låvekyrkje
torsdag 13 mai
Notodden kirke
Heddal Låvekyrkje
søndag 16 mai
Notodden kirke
mandag 17 mai
Heddal Låvekyrkje
Gransherad kyrkje
Bok og blueshuset
tirsdag 18 mai

Festeavgift

Vedr.festeavgifter på gravsteder ved gravplassene i Gransherad, Heddal, Lisleherad og Notodden. Har du spørsmål? Få råd og tips her:

Festeavgift 2019

Festeavgifter på gravsteder ved gravplassene i Gransherad, Heddal, Lisleherad og Notodden.
Har du spørsmål? Få informasjon og tips her:

Festeavgiften blir sendt til den personen som står oppført som ansvarlig fester – til den adressen som står oppført i folkeregisteret.

Satsen for festeavgiften er kr. 200,- pr. grav pr. år (dvs. kr. 400,- for dobbeltgrav pr. år). Festeavgiften betales for 5 år.

Festeavgift betales for graver hvor frigravperioden har opphørt. Det må også betales festeavgift for reserverte graver. En festet reservert grav blir således aldri en fri grav.

Et gravsted kan bestå av flere graver. Det er vanlig å ha 2 graver under en gravstøtte, i enkelte tilfeller er det flere graver.

dersom du har spørsmål vedrørende festeavgift kontakt oss på: 
- tlf.: 35 02 04 00 (tast 3) mandag til torsdag kl. 10:00-15:00
- epost: post@notodden.kirken.no 
- eller kom innom kontoret. Det kan til tider bli mange henvendelser og spørsmål, så vi ber om forståelse for at det kan ta litt tid å komme frem på telefon.


Vanlige spørsmål og svar:


Jeg har fått festeavgift på kr. 2028,- det må være feil, fordi jeg har bare en gravstøtte?
Under en gravstøtte, er det ofte flere graver. I ditt tilfelle er det to graver. Så fakturaen er riktig.

Har ikke alle frigrav i 20 år, jeg skal vel ikke betale for den nå da, det er bare gått ti år siden begravelsen?
Nye graver er gratis i 20 år. Unntaket er graver som er festet fra før. Dette gjelder først og fremst festede graver som blir gjenbrukt og graver som er festet av gjenlevende ektefelle (reserverte graver).

Jeg har fått festeavgift og jeg ønsker å slette gravstedet?
Dersom du ønsker å slette gravstedet må dette gjøres skriftlig til oss. Vi anbefaler at du tar en prat med de andre i familien først, slik at alle er informert om at gravstedet blir slettet og gravstein blir fjernet. Det er kun ansvarlig fester som kan bestemme at gravstedet skal slettes.

Hva skjer med gravsteinen når jeg sier opp festet på gravene mine?
Det er festeren som avgjør hva som skal skje med gravsteinen når festet avsluttes. Hvis ikke festeren selv ønsker å fjerne steinen og hente den, gjøres dette av kirkelig fellesråd, som da får myndighet til å gjenbruke steinen eller sende den til knusing (destruering).

Hva skjer med graven når jeg har sagt opp et feste?
Når du har sagt opp et feste blir gravene slettet i gravregisteret. Hvis gravene er eldre enn 20 år, kan de bli brukt på nytt.

Jeg har fått festeavgift og jeg skjønner ikke hvorfor jeg er satt opp som fester?
Bakgrunnen for dette er mest sannsynlig at du har hatt ansvar for en begravelse til en nær slektning og du er ansvarlig fester for det gravstedet.
Den avdøde har kanskje vært fester til flere gravsteder. Da setter vi automatisk opp deg. De siste årene har vi sendt ut brev til alle nye festere, i etterkant av gravferd, med informasjon om at du er satt opp som fester, for å få ryddet opp i dette. Veldig bra at du tar kontakt. Er det naturlig at det er andre som bør være ansvarlig for gravstedet? Du har kanskje tips på hvem det er naturlig å henvende seg til?

Hvordan gjør jeg det når noen andre skal overta ansvaret for gravene mine?
Når et feste skal overføres til en ny fester, trenger kirkelig fellesråd en skriftlig beskjed om det der begge parter i festeoverdragelsen har signert.

Jeg har fått festeavgift på 3 graver og ønsker å slette 2 av dem?
Dersom du ønsker å slette to av gravene, ber vi deg om å skrive dette skriftlig til oss. Oppgi hvilke graver du ønsker å slette samt hvilken grav du ønsker å beholde. Send gjerne med fakturaen i retur. Vi tilbakefører fakturaen du har fått og lager ny på den ene graven du ønsker å beholde. Ved sletting av reservert grav/enkelte graver kan det påløpe en kostnad for flytting av gravminnet til den graven som blir bevart.

Jeg har fått festeavgift og lurer på om det er mulighet for en nedbetalingsplan?
Ja, i enkelte tilfeller tillater vi det. Ta kontakt med oss.

Jeg har fått festeavgift, men disse gravene tilhører ikke meg?
Dette kan skje. Vi ber da om å få oppgitt hvem som det er naturlig å kontakte, hvis du vet det. Vi tilbakefører fakturaen og sender ny til den som fra nå av skal være ansvarlig fester for gravstedet.


 

 

 

Av: Ingrid Elisabeth Sandodden   Publisert: 05.04.2018
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Felles postadresse:
O. H. Holtasgt. 21, 3678 Notodden
(adressene under er besøksadresser)
Kontorene våre er stengt for besøkende
i denne koronatiden, men vi er å treffe
på telefon og mail i åpningstidene

NOTODDEN KIRKELIG FELLESRÅD
O.H.Holtasgate 21, 3678 Notodden
(Øvre Tinfos - gml. adm.bygget)
Tlf.: 35 02 04 00 (tast 3)
Åpningstid: man-tors kl. 10:00-15:00
E-post til administrasjonen: 

NOTODDEN KIRKEKONTOR
Menighetshuset
Rådhusgt. 3, 3674 Notodden
Tlf. 35 02 04 00 (tast 1)
Direktenr: 479 72 505
Åpningstid: tirs-tors kl. 10:00-15:00
E-post:

HEDDAL KYRKJEKONTOR
Prestegardslåven
Heddalsvegen 412
3676 Notodden
Tlf. 35 02 04 00 (tast 2)
Direktenr: 479 72 512
Åpningstid: tirs. kl. 10:00-15:00
ellers etter avtale
E-post:
 
FOR TURISTER
HEDDAL STAVKYRKJE
Prestegårdslåven
Heddalsvegen 412
3676 Notodden
Tlf.:  +47 922 04 435
Kafe Olea: +47 479 73 145 
E-post: 
Web: www.heddalstavkyrkje.no

HEDDAL KAPELL
Heddalsvegen 407
3676 Notodden

NOTODDEN KAPELL
Henrik Wergelandsgate 13
3675 Notodden 
 

Kirkens SOS

https://notodden.kirken.no/img/09_06_2016_Annonser/Kirkens_SOS_2017.JPG