Notodden kirkelig fellesråd
Meny

Gravplasser/Gravlund

Velg din menighet

KALENDER

søndag 19 september
Lisleherad kirke
Notodden kirke
mandag 20 september
tirsdag 21 september
torsdag 23 september
fredag 24 september
lørdag 25 september
søndag 26 september
Notodden kirke
Heddal stavkyrkje
Heddal stavkyrkje
tirsdag 28 september
torsdag 30 september
fredag 1 oktober
søndag 3 oktober
Notodden kirke
Heddal Låvekyrkje
Gransherad kyrkje
mandag 4 oktober
tirsdag 5 oktober
20:00 Kjelda
torsdag 7 oktober

Gravplassdrift

Gravplasskontoret har ansvar for den daglige driften av gravplassene, samt for kartverk og registrering av nye graver. Dette gjelder for hele kommunen.

Gravplasskontoret er lokalisert på Notodden gravlund. Det har ikke faste åpningstider, fordi de ansatte utfører arbeid på alle de fire gravplassene etter behov. De har ansvar for stell av fellesarealer, samt graving, lukking og urnenedsettelse.

Besøksadresse er  H. Wergelandsgate 11, 3675 Notodden  
e–post  post@notodden.kirken.no
tlf. 918 12 715. Ved gjennomføring av gravferd og ved bruk av maskiner blir ikke telefonen besvart.

Spørsmål vedr. gravferd, sommerstell/legat, feste, faktura osv. rettes til gravplassmyndigheten (kirkevergens kontor), tlf. 35 02 04 00 (mandag–torsdag kl. 10:00–15:00). e–post: post@notodden.kirken.no

Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kirkens SOS

https://notodden.kirken.no/img/09_06_2016_Annonser/Kirkens_SOS_2017.JPG