Notodden kirkelig fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Gravplasser/Gravlund

Velg din menighet

KALENDER

søndag 3 mars
Heddal Låvekyrkje
Notodden kirke
tirsdag 5 mars
20:00 Kjelda
onsdag 6 mars
søndag 10 mars
Gransherad kyrkje
Heddal Låvekyrkje
Notodden kirke
mandag 11 mars
tirsdag 12 mars
onsdag 13 mars
søndag 17 mars
Notodden kirke
Lisleherad kirke
mandag 18 mars
tirsdag 19 mars
onsdag 20 mars
torsdag 21 mars
søndag 24 mars
Bolkesjø (Skyttarhuset)

Avgifter

Avgifter

De fleste avgiftene vedtas av Notodden kommunestyre, etter innstilling fra fellesrådet. 
Festeavgift faktureres for fem år av gangen.

pr. 01.04.2023
Festeavgift for enkelt gravsted (en grav) pr. år kr 250,–
Festeavgift for dobbelt gravsted (to graver festet sammen) pr. år kr 500,–
Administrasjonsgebyr (eksl. mva) kr 28,–

Ved gravferdsseremoni
Solosang/solospill ved en av fellesrådets ansatte kr 800,–

Avgifter ved gravlegging av avdøde personer som er registrert bosatt i annen kommune  
Bruk av kapell / kirke og personell kr 2.700,–
Åpning / lukking av kistegrav kr 5.000,–
Åpning / lukking av urnegrav kr 1.250,–
Festeavgift fra dag en, pr år/grav kr 250,–
Leie av organist kr 800,–   

Avgifter for urne i navnet minnelund: 
Navneplate (løv) ferdig med inskripsjon og overflatebehandling kr 4.500,– inkl. mva
Engangsavgift, inkludert vedlikehold og beplantning i 20 år kr 6.000,– inkl. mva
Festeavgift etter utløp frigravsperiode, pr. år kr 250,–
Festeavgift 20 år urnegravsted (reservert plass til urne ved siden av) kr 5000,–  

Avgifter for kiste i navnet minnelund: 
Navneplate (løv) ferdig med inskripsjon og overflatebehandling kr 4.500,– inkl. mva
Engangsavgift, inkludert vedlikehold og beplantning i 20 år kr 15.000,– inkl. mva
Festeavgift etter utløp frigravsperiode, pr. år kr 250,–
Festeavgift 20 år kistegravsted (reservert kistegrav ved siden av)kr 5.000,–  

Avgifter for urnevegg: 
Navneplate (dør) ferdig med inskripsjon og overflatebehandling kr 9.000,– inkl. mva
Inskripsjon på dør 2. – 4. gang (pr. gang) kr 1500,– inkl. mva. 
Engangsavgift, inkludert vedlikehold og beplantning i 20 år kr 6.000,– inkl. mva
Festeavgift etter utløp frigravsperiode, pr. år kr 250,–  
             

Kontaktinfo

Felles postadresse:
O. H. Holtasgt. 21,
3678 Notodden
(adressene under er besøksadresser)

NOTODDEN KIRKELIG FELLESRÅD
O.H.Holtasgate 21,
3678 Notodden
(Øvre Tinfos - gml. adm.bygget)
Tlf.: 35 02 04 00 (tast 3)
Åpningstid: man-tors
kl. 10:00-15:00
E-post til administrasjonen: 

NOTODDEN KIRKEKONTOR
Menighetshuset
Rådhusgt. 3, 3674 Notodden
Tlf. 35 02 04 00 (tast 1)
Åpningstid: tirs-tors kl. 10:00-15:00
E-post:

HEDDAL KYRKJEKONTOR
Prestegardslåven
Heddalsvegen 412
3676 Notodden
Tlf. 35 02 04 00 (tast 2)
Åpningstid: tirs. kl. 10:00-15:00
ellers etter avtale
E-post:
 
FOR TURISTER
HEDDAL STAVKYRKJE
Prestegårdslåven
Heddalsvegen 412
3676 Notodden
Tlf.:  +47 922 04 435
E-post: 
Web: www.heddalstavkirke.no

HEDDAL KAPELL
Heddalsvegen 407
3676 Notodden

NOTODDEN KAPELL
Henrik Wergelandsgate 13
3675 Notodden 
 

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kirkens SOS

https://notodden.kirken.no/img/09_06_2016_Annonser/Kirkens_SOS_2017.JPG