Notodden kirkelig fellesråd
Meny

Gravplasser/Gravlund

Velg din menighet

KALENDER

søndag 11 desember
Heddal Låvekyrkje
Notodden kirke
Lisleherad kirke
tirsdag 13 desember
onsdag 14 desember
torsdag 15 desember
fredag 16 desember
søndag 18 desember
Notodden kirke
Heddal Låvekyrkje
lørdag 24 desember
Haugmotun omsorgssenter
Bygdeheimen
Notodden kirke
Gransherad kyrkje
Heddal Låvekyrkje
Heddal Låvekyrkje
Notodden kirke
Lisleherad kirke
søndag 25 desember
Notodden kirke
Heddal Låvekyrkje
mandag 26 desember
Lisleherad kirke
søndag 1 januar
Notodden menighetshus
søndag 8 januar
Lisleherad kirke
Notodden menighetshus
Heddal Låvekyrkje

Avgifter

De fleste avgiftene vedtas av Notodden kommunestyre, etter innstilling fra fellesrådet. Festeavgift faktureres for fem år av gangen.

pr. 01.06.2022
Festeavgift for enkelt gravsted, (en grav) pr. år kr 200  
Festeavgift for dobbelt gravsted, (to graver festet sammen) pr. år   kr 400
Administrasjonsgebyr (eksl. mva) kr 28


Ved gravferdsseremoni

 
Solosang / solospill ved en av fellesrådets ansatte kr 800

Avgifter ved gravlegging av personer som er registrert bosatt i annen kommune
 
Bruk av kapell / kirke og personell kr 2.000
Åpning / lukking av kistegrav kr 2.000
Åpning / lukking av urnegrav kr 800
Festeavgift fra dag en, pr år/gravkr 200
Leie av organist kr 800
  
Avgifter for urne i navnet minnelund: 
Navneplate (løv) ferdig med inskripsjon og overflatebehandlingkr 2.700 inkl. mva
Engangsavgift, inkludert vedlikehold og beplantning i 20 årkr 5.000 inkl. mva
Festeavgift etter utløp frigravsperiode, pr. årkr 200
Festeavgift 20 år urnegravsted (reservert plass til urne ved siden av)kr 4000
  
Avgifter for kiste i navnet minnelund: 
Navneplate (løv) ferdig med inskripsjon og overflatebehandlingkr 2.700 inkl. mva
Engangsavgift, inkludert vedlikehold og beplantning i 20 årkr 15.000 inkl. mva
Festeavgift etter utløp frigravsperiode, pr. årkr 200
Festeavgift 20 år kistegravsted (reservert kistegrav ved siden av)kr 4.000
  
Avgifter for urnevegg: 
Navneplate (dør) ferdig med inskripsjon og overflatebehandlingkr 2.700 inkl. mva
Inskripsjon på dør 2. – 4. gang (pr. gang).kr 1500,- inkl. mva. 
Engangsavgift, inkludert vedlikehold og beplantning i 20 årkr 5.000 inkl. mva
Festeavgift etter utløp frigravsperiode, pr. årkr 200
  
Avgifter for unavnet og anonym minnelund for personer (avdøde) som er registrert bosatt i annen kommune 
Åpning / lukking av kistegravkr 2.000
Åpning / lukking av urnegravkr 800
Festeavgift 20 årkr 4.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kirkens SOS

https://notodden.kirken.no/img/09_06_2016_Annonser/Kirkens_SOS_2017.JPG