Notodden kirkelig fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Gravplasser/Gravlund

Velg din menighet

KALENDER

søndag 4 juni
Heddal stavkyrkje
Notodden kirke
mandag 5 juni
tirsdag 6 juni
20:00 Kjelda
torsdag 8 juni
lørdag 10 juni
Notodden kirke
søndag 11 juni
Notodden kirke
Tjonebakken
Notodden kirke
tirsdag 13 juni
torsdag 15 juni
søndag 18 juni
Heddal Låvekyrkje
Silva
mandag 19 juni
søndag 25 juni
Notodden kirke
søndag 2 juli
Heddal stavkyrkje
søndag 9 juli
Notodden kirke
søndag 16 juli
Heddal stavkyrkje
søndag 23 juli
Heddal stavkyrkje
søndag 30 juli
Gransherad kyrkje
søndag 6 august
Notodden kirke
søndag 13 august
Notodden kirke
Heddal stavkyrkje
søndag 20 august
Lisleherad kirke

Avgifter

Avgifter

De fleste avgiftene vedtas av Notodden kommunestyre, etter innstilling fra fellesrådet. 
Festeavgift faktureres for fem år av gangen.

pr. 01.04.2023
Festeavgift for enkelt gravsted (en grav) pr. år kr 250,–
Festeavgift for dobbelt gravsted (to graver festet sammen) pr. år kr 500,–
Administrasjonsgebyr (eksl. mva) kr 28,–

Ved gravferdsseremoni
Solosang/solospill ved en av fellesrådets ansatte kr 800,–

Avgifter ved gravlegging av avdøde personer som er registrert bosatt i annen kommune  
Bruk av kapell / kirke og personell kr 2.700,–
Åpning / lukking av kistegrav kr 5.000,–
Åpning / lukking av urnegrav kr 1.250,–
Festeavgift fra dag en, pr år/grav kr 250,–
Leie av organist kr 800,–   

Avgifter for urne i navnet minnelund: 
Navneplate (løv) ferdig med inskripsjon og overflatebehandling kr 4.500,– inkl. mva
Engangsavgift, inkludert vedlikehold og beplantning i 20 år kr 6.000,– inkl. mva
Festeavgift etter utløp frigravsperiode, pr. år kr 250,–
Festeavgift 20 år urnegravsted (reservert plass til urne ved siden av) kr 5000,–  

Avgifter for kiste i navnet minnelund: 
Navneplate (løv) ferdig med inskripsjon og overflatebehandling kr 4.500,– inkl. mva
Engangsavgift, inkludert vedlikehold og beplantning i 20 år kr 15.000,– inkl. mva
Festeavgift etter utløp frigravsperiode, pr. år kr 250,–
Festeavgift 20 år kistegravsted (reservert kistegrav ved siden av)kr 5.000,–  

Avgifter for urnevegg: 
Navneplate (dør) ferdig med inskripsjon og overflatebehandling kr 9.000,– inkl. mva
Inskripsjon på dør 2. – 4. gang (pr. gang) kr 1500,– inkl. mva. 
Engangsavgift, inkludert vedlikehold og beplantning i 20 år kr 6.000,– inkl. mva
Festeavgift etter utløp frigravsperiode, pr. år kr 250,–  
             

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kirkens SOS

https://notodden.kirken.no/img/09_06_2016_Annonser/Kirkens_SOS_2017.JPG