Den Norske Kirke
Notodden kirkelig fellesråd

De fleste avgiftene vedtas av Notodden kommunestyre, etter innstilling fra fellesrådet. Festeavgift faktureres for fem år av gangen.

AVGIFTER
Festeavgift for enkelt gravsted, (en grav) pr. år kr 200  
Festeavgift for dobbelt gravsted, (to graver festet sammen) pr. år   kr 400
Administrasjonsgebyr (eksl. mva) kr 28


Ved gravferdseremoni

Preludering -  orgelspill 15 min. før seremonien kr 400  
Solosang / solospill ved en av fellesrådets ansatte kr 800

Avgifter ved gravlegging av personer som er registert bosatt i annen kommune
Bruk av kapell / kirke og personell kr 2.000
Åpning / lukking av kistegrav kr 2.000
Åpning / lukking av urnegrav kr    800
Leie av organist kr    800

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Felles postadresse:
O. H. Holtasgt. 21, 3678 Notodden
(adressene under er besøksadresser)
Kontorene våre er stengt for besøkende
i denne koronatiden, men vi er å treffe
på telefon og mail i åpningstidene

NOTODDEN KIRKELIG FELLESRÅD
O.H.Holtasgate 21, 3678 Notodden
(Øvre Tinfos - gml. adm.bygget)
Tlf.: 35 02 04 00 (tast 3)
Åpningstid: man-tors kl. 10:00-15:00
E-post til administrasjonen: 

NOTODDEN KIRKEKONTOR
Menighetshuset
Rådhusgt. 3, 3674 Notodden
Tlf. 35 02 04 00 (tast 1)
Direktenr: 479 72 505
Åpningstid: tirs-tors kl. 10:00-15:00
E-post:

HEDDAL KYRKJEKONTOR
Prestegardslåven
Heddalsvegen 412
3676 Notodden
Tlf. 35 02 04 00 (tast 2)
Direktenr: 479 72 512
Åpningstid: tirs. kl. 10:00-15:00
ellers etter avtale
E-post:
 
FOR TURISTER
HEDDAL STAVKYRKJE
Prestegårdslåven
Heddalsvegen 412
3676 Notodden
Tlf.:  +47 922 04 435
Kafe Olea: +47 479 73 145 
E-post: 
Web: www.heddalstavkyrkje.no

HEDDAL KAPELL
Heddalsvegen 407
3676 Notodden

NOTODDEN KAPELL
Henrik Wergelandsgate 13
3675 Notodden 
 

Kirkens SOS

https://notodden.kirken.no/img/09_06_2016_Annonser/Kirkens_SOS_2017.JPG