menighet
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Velg din menighet

KALENDER

s√łndag 21 juli
Lisleherad kirke
s√łndag 28 juli
Heddal stavkyrkje
onsdag 31 juli
Heddal stavkyrkje
l√łrdag 3 august
Notodden kirke
s√łndag 4 august
Notodden kirke
s√łndag 11 august
Heddal stavkyrkje
Notodden kirke
onsdag 14 august
s√łndag 18 august
Notodden kirke
Lisleherad kirke
Gransherad kyrkje
mandag 19 august
s√łndag 25 august
Notodden kirke
Heddal stavkyrkje
tirsdag 27 august
s√łndag 1 september
Heddal stavkyrkje
Notodden kirke
Gransherad kyrkje
l√łrdag 7 september
Heddal stavkyrkje
Heddal stavkyrkje
Heddal stavkyrkje
s√łndag 8 september
Heddal stavkyrkje
Notodden kirke
Heddal stavkyrkje
onsdag 11 september

Bryllup i Heddal stavkyrkje

OM VIGSEL I HEDDAL STAVKYRKJE


Heddal stavkyrkje er en svært spesiell ramme om en vigsel. Kirken har gjennom mange hundre år innbydd til ro og høytid ved kirkelige handlinger. Vi ønsker å ta best mulig vare på kirken vår og det er derfor nødvendig å ha en del spesielle regler for bruken. Også hensynet til Kulturminnevernloven gjør at det er flere restriksjoner enn i en vanlig kirke.
En vigsel er som oftest planlagt lang tid på forhånd. Det er viktig at denne rettledningen blir lest nøye. Vi hjelper gjerne til med å finne ut hvordan ting kan gjøres best mulig.

BRANNVERN

Det er totalt forbud mot bruk av levende lys i stavkirka. Unntak er de fire lysene på alteret. Stavkirken har etter brannvernloven godkjent sitteplass for 183 personer.
Der er ikke anledning til å gi dispensasjon fra disse kravene.

RULLESTOL

Kirken er dessverre ikke, verken i forhold til sikring eller praktisk, egnet til bruk for rullestol. Rullestolbruk må derfor drøftes med kirketjener i god tid på forhånd. Sammen vil vi prøve å finne løsninger til beste for alle.

SITTEPLASS I KORET

Plassene i koret er reservert for brudeparet, forlovere og en representant for hver familie, (vanligvis far til bruden og mor til brudgommen). Av presten kan en få en skisse over plassene i koret. Sammen kan en tegne inn hvor den enkelte skal sitte.

PYNTING

Stavkirken er i seg selv unik – og rikt dekorert. Derfor er det ikke nødvendig eller tillatt med annen pynt enn blomster.
Til blomster på alteret skal de to sølvvasene brukes. Til bruk i koret finnes kar og krukker. På trappen utenfor kan en gjerne sette en krukke med løv og /eller markblomster.
 
Det må være avtalt med kirketjener på forhånd om hvilket tidspunkt blomster skal settes på plass.
 
Ofte er det flere bryllup samme dagen. Da må alle gå sammen om pynting. Det er ikke tid til å skifte blomster mellom vigslene. Kontoret kan opplyse telefonnummer til de andre brudeparene, slik at en kan gjøre avtale i god tid før bryllupsdagen. (opplysningen er underlagt taushetsplikt) En må også avtale hvem som skal rydde rett etter siste vigsel.

FOTOGRAFERING

INNE

En må i vigselsamtalen avtale med presten om når en kan filme.
De fleste velger å be en i familien om å ta ansvar for all filming. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er særlig godt lys inne i kirken. Den som skal filme bør teste ut dette på forhånd.

UTE

I turistsesongen disponerer brudefølget kirken 15 min. før og etter vigselen. Om sommeren er det ofte flere vigsler samme dag, og turister strømmer til kirken. Det blir ofte "kork" ved inngangen. Brudefolket bes derfor om å gå litt vekk fra inngangen etter vigselen.
Gjestene vil gjerne fotografere, og en vil gjerne bruke god tid på dette. Vår erfaring er at utgangsdøra og portalen nærmest klokkestøypulen er den beste plassen for fotografering.

BRUK AV EGNE FOLK

I stavkirken kan ikke alle ting gjøres som i vanlige kirker. Kulturminnevernloven og Brannvernloven setter grenser ut over det som er vanlig i kirkene.
 
Ingen kan gjøre arbeid i Heddal stavkyrkje før en har satt seg inn i – og skrevet under på – all informasjon om brannsikring.
Om en benytter egen prest eller organist må disse på forhånd ha satt seg inn i de spesielle kravene til sikring og gjort seg kjent i kirken. Det beste er å gjøra dette god tid på forhånd. Det er den faste kirketjeneren som informerer om brannsikringen.
Soknepresten må godkjenne bruk av egen prest, organisten skal godkjenne at andre personer skal bruker orgelet. I samsvar med våre rutiner skal prest og organist møte fram senest 15 min. på forhånd. Det gjelder også ved bruk av egne folk.
 
Mange ønsker egne folk til å spille eller synge under vigselen. Dette må en si ifra om i god tid på forhånd.
Vi gjør oppmerksom på at Heddal stavkyrkje ikke har godkjent kapasitet til mer enn 2 ekstra stikkontakter. Skjøteledninger er ikke tillatt. Derfor er det ikke mulig å bruke musikalsk el.utstyr, ekstra høytalere el. lign.

FORSKJELLLIG

Vi har dessverre for eks. vært nødt å stanse bruk av ris eller såpebobler ved inngangen.
Blomstereblader, ris o.a. må heller ikke drysses inne i kirken. I etterkant av en vigsel er det som regel fullt opp av turister – eller et nytt brudefølge – som "venter på trappa." Da rekker vi ikke å rydde og gjøre rent.
 
Det er fint om de ulike ønsker og ideer en har for vigselen kan diskuteres med kirketjener eller kirkekontoret. De kan i mange tilfelle komme med gode råd og tips.
  
Bryllup er en av de største høytidsdagene i livet.
Er det noe du lurer på så bare spør. Vi vil gjerne gjøre vårt til at dette blir en så fin og minnerik dag som mulig i Heddal stavkyrkje.
 
Vi ønsker brudeparet hjertelig velkommen – og lykke til !

Kontaktinfo

Felles postadresse:
O. H. Holtasgt. 21,
3678 Notodden
(adressene under er besøksadresser)

NOTODDEN KIRKELIG FELLESRÅD
O.H.Holtasgate 21,
3678 Notodden
(Øvre Tinfos - gml. adm.bygget)
Tlf.: 35 02 04 00 (tast 3)
Åpningstid: man-tors
kl. 10:00-15:00
E-post til administrasjonen: 

NOTODDEN KIRKEKONTOR
Menighetshuset
Rådhusgt. 3, 3674 Notodden
Tlf. 35 02 04 00 (tast 1)
Åpningstid: tirs-tors kl. 10:00-15:00
E-post:

HEDDAL KYRKJEKONTOR
Prestegardslåven
Heddalsvegen 412
3676 Notodden
Tlf. 35 02 04 00 (tast 2)
Åpningstid: tirs. kl. 10:00-15:00
ellers etter avtale
E-post:
 
FOR TURISTER
HEDDAL STAVKYRKJE
Prestegårdslåven
Heddalsvegen 412
3676 Notodden
Tlf.:  +47 922 04 435
E-post: 
Web: www.heddalstavkirke.no

HEDDAL KAPELL
Heddalsvegen 407
3676 Notodden

NOTODDEN KAPELL
Henrik Wergelandsgate 13
3675 Notodden 
 

Den Norske Kirke

S√łk i kirken.no:

  
Lenker

Kirkens SOS

https://notodden.kirken.no/img/09_06_2016_Annonser/Kirkens_SOS_2017.JPG